RS

React Hooks من الصفر الدرس الرابع (useReducer)

دائما مع react hooks جديد reactjs اليوم غادي نشوفوا hook جديدة لي هي useReducer فيلا سبقلك خدمتي ب redux غادي تكون عندك الأمور ساهلة باش تفهم مكنتيش غادي نحاول نبسط ما أمكن باش تفهم ومع ل code javascript كنظن غادي تفهم.المغزى من useReducer هو التعامل مع الحالات لي كتكون فيهم state أكثر تعقيد و useState بوحدها مكفياش.

RS

React Hooks من الصفر الدرس الثالت (useContext)

فهاد الدرس الثالت من React Hooks لي كيف قلنا قبل جابتها reactjs باش ترجع js لإستعمال ل fonction عوض ل classe غادي نشوفوا كيفاش نخدموا ب createContext و useContext لي هما hooks كيخليوك تخدم بل القيم لي مشروكين بلا متحتاج تخدم ب props بإستعمال واحد الحاجة لي سميتها ل context.هادشي غادي نفهموه فاش نزيدو ل code javascript.

RS

React Hooks من الصفر الدرس الثاني (useEffect)

منبعد ماشفنا useState فالدرس السابق فهاد الدرس الثاني غادي نشوفوا useEffect لي حتى هي hook لي جات تعوض componentDidMount و componentWillMount و componentDidUpdate و componentWillUnmount ف fonction وحدة ولي الدور ديالها هو تنفيذ كود محدد اول مكتشارجا الصفحة الرئيسية ديالنا.

RS

React Hooks من الصفر الدرس الأول (useState)

React Hooks هي إضافة جديدة لي تزادت ف React 16.8 و hook معناها fonction لي كتعطيك خاصيات ممكن تزيدهم ل react مثلا فهاد الدرس الأول غادي نشوفوا useState لي هي hook كتخليك تعامل مع state ف react. ف react إختارت تستعمل ل hooks باش ترجع ل javascript الأصلية لي كتعتمد على les fonctions ماشي les classes وبل hooks غادي نبقاو دائما نخدموا ب functional component عوض ل class component.

JA

دورة java للمبتدئين الدرس السابع عشر

فهاد الجزء السابع عشر من دورة java للمبتدئين غادي نشوفوا ل interface لي حتى هي classe ولي ممكن تخدم بها classe أخرى غادي نشوفوا كيفاش نزيدوها ونخدموا بها وأيضا كيفاش نخدموا بأكثر من interface مدام ان ل classe ميمكنش ت hériter من أكثر من classe وحدة.

JA

دورة java للمبتدئين الدرس الحادي عشر

فهاد الجزء الحادي عشر من دورة java للمبتدئين غادي نكملو الدورة ديالنا ونشوفوا كيفاش نتعاملوا مع les méthodes لي هما واحد ل block ديال الكود لي كيتنفذ فاش كنعيطوا عليه ولي ممكن ياخذ des paramétres أو لا لا هادشي كامل غادي نشوفوه فهاد الجزء.

JA

دورة java للمبتدئين الدرس العاشر

فهاد الجزء العاشر من دورة java للمبتدئين غادي نكملوا الدورة ديالنا ونشوفوا كيفا نتعاملو مع les exceptions .فالوقت لي كنكون كنخدم فيه ممكن نخطأ فأي وقت هادشي كيخلي التنفيذ يوقف ونحصل على خطأ هنا java كترسل exception يعني خطأ أو erreur المهم غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع الأخطاء لي كنوقعوا فيها.