Vuejs 3 Darija Review App الجزء الأول

imadbelasri Vuejs
VS

فهاد ل projet الجديد غادي نقادو Vuejs 3 Darija Review App ل App غادي تكون simple فيها فورم لي كتمكن المستخدم من إضافة التقييمات تعديلها أو حذفها.


نظرة سريعة بالفيديو


1- إضافة ل packages

أول حاجة زيد projet جديد غادي نخدموا ب vite لي هي واحد tool لي كتخليك تزيد les projets ديالك بطريقة سريعة وسهلة.

باش تزيد ل projet دير هاد ل commande :

npm create vite@latest my-vue-app -- --template vue

بدل my-vue-app بالإسم لي بغيتي.

منبعد ممكن ت modifier ل fichier package.json باش تزيد نفس les packages لي عندي ودير :

npm install 

الكود ديال الملف هو:

                          
                            //
{
 "name": "vuejs-review-app",
 "private": true,
 "version": "0.0.0",
 "scripts": {
  "dev": "vite",
  "build": "vite build",
  "preview": "vite preview"
 },
 "dependencies": {
  "bootstrap": "^5.2.0-beta1",
  "bootstrap-icons": "^1.8.2",
  "pinia": "^2.0.14",
  "uuid": "^8.3.2",
  "vue": "^3.2.25",
  "vue-router": "^4.0.15",
  "vue-star-rating": "^2.1.0"
 },
 "devDependencies": {
  "@vitejs/plugin-vue": "^2.3.3",
  "vite": "^2.9.9"
 }
}
                          
                        

2- إضافة Bootstrap 5 & Bootstrap 5 Icons & Vue Router & Pinia

فل fichier main.js غادي نزيد Bootstrap 5 و Bootstrap 5 Icons و Vue Router و Pinia.

الكود ديال الملف بعد التعديل :

                            
                              //
import { createApp } from 'vue'
import { createPinia } from 'pinia'
import App from './App.vue'
import router from './router'
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js'
import 'bootstrap-icons/font/bootstrap-icons.css'

createApp(App)
  .use(createPinia())
  .use(router)
  .mount('#app')
                            
                          

3- إضافة Store ب Pinia

من بعد ف src زيد dossier stores فيه fichier index.js لي غادي يكون فيه store ديالنا لي قاديناه ب Pinia.

الكود ديال الملف هو :

                            
                              //
import { defineStore } from 'pinia'

export const useReviewStore = defineStore('reviews', {
  state: () => {
    return { 
      reviews:[]
    }
  },
  getters: {
    getReviews(state) {
      return state.reviews;
    },
    getReview(state) {
      return (reviewId) => state.reviews.find(review => review.id === reviewId);
    },
    reviewsLength(state){
      return state.reviews.length;
    },
    calculateReviewsAverage(state){
      return state.reviews.reduce((acc,review) => acc + review.rating / state.reviews.length ,0).toFixed(1);
    }
  },
  actions: {
    addReview(review) {
      this.reviews.unshift(review);
    },
    updateReview(item){
      let index = this.reviews.findIndex(review => review.id === item.id);
      this.reviews[index].name = item.name;
      this.reviews[index].message = item.message;
      this.reviews[index].rating = item.rating;
    },
    removeReview(reviewId) {
      this.reviews = this.reviews.filter(review => review.id !== reviewId);
    }
  },
})
                            
                          

4- إضافة Router

دائما ف src زيد dossier router فيه fichier index.js لي غادي يكونوا فيه les routes ديالنا.

الكود ديال الملف هو :

                            
                              //
import { createRouter, createWebHashHistory } from 'vue-router'
import Home from '../components/Home.vue'
import EditReview from '../components/EditReview.vue'

const router = createRouter({
  history: createWebHashHistory(),
  routes: [
    {
      path: '/',
      name: 'home',
      component: Home
    },
    {
      path: '/edit/:id',
      name: 'edit',
      component: EditReview
    }
  ]
});

export default router