Vuejs 3 Darija Blog App الجزء الأول

imadbelasri Vuejs
VS

فهاد ل projet الجديد غادي نقادو Vuejs 3 Darija Blog App ل App غادي تكون simple فيها فورم لي كتمكن المستخدم من إضافة ل posts من بعد ممكن للمستخدمين يزيدوا تعليقات أو إعجاب ب post معين.


نظرة سريعة بالفيديو


1- إضافة ل packages

أول حاجة زيد projet جديد غادي نخدموا ب vite لي هي واحد tool لي كتخليك تزيد les projets ديالك بطريقة سريعة وسهلة.

باش تزيد ل projet دير هاد ل commande :

npm create vite@latest my-vue-app -- --template vue

بدل my-vue-app بالإسم لي بغيتي.

منبعد ممكن ت modifier ل fichier package.json باش تزيد نفس les packages لي عندي ودير :

npm install 

الكود ديال الملف هو:

                          
                            //

{
 "name": "vuejs3-blog-app-channel",
 "private": true,
 "version": "0.0.0",
 "scripts": {
  "dev": "vite",
  "build": "vite build",
  "preview": "vite preview"
 },
 "dependencies": {
  "bootstrap": "^5.2.0-beta1",
  "bootstrap-icons": "^1.8.3",
  "moment": "^2.29.3",
  "pinia": "^2.0.14",
  "uuid": "^8.3.2",
  "vue": "^3.2.25",
  "vue-router": "^4.0.15"
 },
 "devDependencies": {
  "@vitejs/plugin-vue": "^2.3.3",
  "vite": "^2.9.9"
 }
}
                          
                        

2- إضافة Bootstrap 5 & Bootstrap 5 Icons & Vue Router & Pinia

فل fichier main.js غادي نزيد Bootstrap 5 و Bootstrap 5 Icons و Vue Router و Pinia.

الكود ديال الملف بعد التعديل :

                            
                              //
import { createApp } from 'vue'
import { createPinia } from 'pinia'
import router from './router'
import App from './App.vue'
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js'
import 'bootstrap-icons/font/bootstrap-icons.css'

createApp(App)
  .use(createPinia())
  .use(router)
  .mount('#app')
                            
                          

3- إضافة Post Store ب Pinia

من بعد ف src زيد dossier stores فيه زيد fichier usePostStore.js لي غادي يكون فيه store ديال ل posts لي قاديناه ب Pinia.

الكود ديال الملف هو :

                            
                              //
import { defineStore } from 'pinia'

export const usePostStore = defineStore('posts', {
  state: () => {
   return {
    posts: JSON.parse(localStorage.getItem('posts')) || []
   }
  },
  getters: {
    getPost(state){
      return (postId) => state.posts.find(post => post.id === postId);
    },
    getPosts(state){
      return state.posts;
    }
  },
  actions: {
    addPost(post){
      this.posts.unshift(post);
      localStorage.setItem('posts',JSON.stringify(this.posts));
    }
  }
})
                            
                          

4- إضافة Like Store ب Pinia

دائما ف dossier stores زيد fichier useLikeStore.js لي غادي يكون فيه store ديال ل likes لي قاديناه ب Pinia.

الكود ديال الملف هو :

                            
                              //
import { defineStore } from 'pinia'

export const useLikeStore = defineStore('likes', {
  state: () => {
   return {
    likes: JSON.parse(localStorage.getItem('likes')) || []
   }
  },
  getters: {
    getPostLikes(state){
      return (postId) => state.likes.filter(like => like.post_id === postId).length;
    }
  },
  actions: {
    addLike(like){
      this.likes.unshift(like);
      localStorage.setItem('likes',JSON.stringify(this.likes));
    }
  }
})
                            
                          

5- إضافة Comment Store ب Pinia

دائما ف dossier stores زيد fichier useCommentStore.js لي غادي يكون فيه store ديال ل comments لي قاديناه ب Pinia.

الكود ديال الملف هو :

                            
                              //
import { defineStore } from 'pinia'

export const useCommentStore = defineStore('comments', {
  state: () => {
   return {
    comments: JSON.parse(localStorage.getItem('comments')) || []
   }
  },
  getters: {
    getPostcomments(state){
      return (postId) => state.comments.filter(comment => comment.post_id === postId);
    }
  },
  actions: {
    addComment(comment){
      this.comments.unshift(comment);
      localStorage.setItem('comments',JSON.stringify(this.comments));
    }
  }
})