URL Shortener ب Laravel 9 Darija & Vuejs 3 Darija الجزء الثاني

imadbelasri Laravel
LA

فهاد الجزء الثاني من URL Shortener ب Laravel 9 Darija & Vuejs 3 Darija غادي نزيدوا Vuejs 3 ل projet ديالنا ومن بعد غادي نزيدوا les components ديالنا.


نظرة سريعة بالفيديو


1- إضافة Vuejs 3 ل Laravel 9

باش نزيدو Vuejs 3 ل Laravel 9 و les packages لي غادي نحتاجوا غادي ت exécuter هاد les commandes :

                          
                            //
                        
npm install vue@next vue-loader@next

npm i @vitejs/plugin-vue

npm install pinia

npm install sweetalert2
                          
                        

2- تعديل الملف vite.config.js

منبعد غادي نديرو تعديل على الملف vite.config.js الكود بعد التعديل هو :

                            
                              //
                            
import { defineConfig } from 'vite';
import laravel from 'laravel-vite-plugin';
import vue from '@vitejs/plugin-vue';


export default defineConfig({
  plugins: [
    vue(),
    laravel([
      'resources/css/app.css',
      'resources/js/app.js',
    ]),
  ],
});
                            
                          

3- تعديل الملف app.js

منبعد غادي نديرو تعديل على الملف app.js الكود بعد التعديل هو :

                            
                              //
import './bootstrap';

import { createApp } from 'vue/dist/vue.esm-bundler.js';
import { createPinia } from 'pinia';

import Home from '@/components/Home.vue';

const app = createApp({});
const pinia = createPinia();

app.component('home-component', Home);

app.use(pinia);

app.mount('#app');
                            
                          

4- إضافة ل UserController

قبل ما نزيدو ل components ديالنا نزيدو ل UserController لي غادي يكونوا فيه les fonctions ديال register, login & logout.

الكود ديال الملف هو :

                            
                              //
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
  //
  public function registerForm(){
    if(auth()->check()){
      return redirect('/');
    }
    return view('auth.register');
  }

  public function store(Request $request){
    $this->validate($request,[
      'name' => 'required|max:100',
      'email' => 'required',
      'password' => 'required|min:6'
    ]);
    $user = User::create([
      'name' => $request->name,
      'email' => $request->email,
      'password' => Hash::make($request->password),
    ]);
    auth()->login($user);
    return redirect('/');
  }

  public function loginForm(){
    if(auth()->check()){
      return redirect('/');
    }
    return view('auth.login');
  }

  public function auth(Request $request){
    $this->validate($request,[
      'email' => 'required',
      'password' => 'required|min:6'
    ]);
    if(auth()->attempt([
      'email' => $request->email,
      'password' => $request->password,
    ])){
      return redirect('/');
    }else{
      return redirect()->route('login')->with([
        'error' => 'These credentials do not match any of our records!'
      ]);
    }
  }

  public function logout(){
    auth()->logout();
    return redirect()->route('login');
  }
}