URL Shortener ب Laravel 9 Darija & Vuejs 3 Darija الجزء الأول

imadbelasri Laravel
LA

فهاد ل projet الجديد غادي نقادو URL Shortener ب Laravel 9 Darija & Vuejs 3 Darija المستخدم كيزيد روابط مختصرة من بعد ممكن يدير عليها تعديل يحذفها أو يشاركها مع الآخرين.


نظرة سريعة بالفيديو


1- إضافة قاعدة البيانات

قاعدة البيانات ديالنا غادي تكون فيها table وحدة لي هي urls بالإضافة ل users لي كتجي par défaut مع Laravel ول Migration ديالها هي هادي:

                          
                            //
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('urls', function (Blueprint $table) {
      $table->id();
      $table->string('full_url');
      $table->string('shorten_url');
      $table->text('url_desc');
      $table->integer('visits')->default(0);
      $table->foreignId('user_id')->constrained()->onDelete('cascade');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('urls');
  }
};
                          
                        

2- الإتصال بقاعدة البيانات

من بعد فل fichier .env غادي نديروا la connexion مع ل base de données انا سميتها lara_url_shortener_channel نتا دير الإسم لي اختاريتي.

الكود ديال الملف بعد التعديل:

                            
                              //
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=lara_url_shortener_channel
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
                            
                          

3- إضافة Register Form

ف dossier views غادي تزيد dossier auth فيه زيد fichier register.php الكود ديال الملف هو :

                            
                              //
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
  <div class="row justify-content-center my-5">
    <div class="col-md-8">
      <div class="card">
        <div class="card-header">{{ __('Register') }}</div>

        <div class="card-body">
          <form method="POST" action="{{ route('register') }}">
            @csrf

            <div class="row mb-3">
              <label for="name" class="col-md-4 col-form-label text-md-end">{{ __('Name') }}</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="name" type="text" class="form-control @error('name') is-invalid @enderror" name="name" value="{{ old('name') }}" required autocomplete="name" autofocus>

                @error('name')
                  <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    <strong>{{ $message }}</strong>
                  </span>
                @enderror
              </div>
            </div>

            <div class="row mb-3">
              <label for="email" class="col-md-4 col-form-label text-md-end">{{ __('Email Address') }}</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="email" type="email" class="form-control @error('email') is-invalid @enderror" name="email" value="{{ old('email') }}" required autocomplete="email">

                @error('email')
                  <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    <strong>{{ $message }}</strong>
                  </span>
                @enderror
              </div>
            </div>

            <div class="row mb-3">
              <label for="password" class="col-md-4 col-form-label text-md-end">{{ __('Password') }}</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="password" type="password" class="form-control @error('password') is-invalid @enderror" name="password" required autocomplete="new-password">

                @error('password')
                  <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    <strong>{{ $message }}</strong>
                  </span>
                @enderror
              </div>
            </div>

            <div class="row mb-3">
              <label for="password-confirm" class="col-md-4 col-form-label text-md-end">{{ __('Confirm Password') }}</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="password-confirm" type="password" class="form-control" name="password_confirmation" required autocomplete="new-password">
              </div>
            </div>

            <div class="row mb-0">
              <div class="col-md-6 offset-md-4">
                <button type="submit" class="btn btn-primary">
                  {{ __('Register') }}
                </button>
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
@endsection
                            
                          

4- إضافة Login Form

فنفس dossier auth غادي تزيد fichier login.php الكود ديال الملف هو :

                            
                              //
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
  <div class="row justify-content-center my-5">
    <div class="col-md-8">
      @if (session()->has('error'))
        <div class="alert alert-danger my-3">
          {{session()->get('error')}}
        </div>
      @endif
      <div class="card">
        <div class="card-header">{{ __('Login') }}</div>

        <div class="card-body">
          <form method="POST" action="{{ route('login') }}">
            @csrf

            <div class="row mb-3">
              <label for="email" class="col-md-4 col-form-label text-md-end">{{ __('Email Address') }}</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="email" type="email" class="form-control @error('email') is-invalid @enderror" name="email" value="{{ old('email') }}" required autocomplete="email" autofocus>

                @error('email')
                  <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    <strong>{{ $message }}</strong>
                  </span>
                @enderror
              </div>
            </div>

            <div class="row mb-3">
              <label for="password" class="col-md-4 col-form-label text-md-end">{{ __('Password') }}</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="password" type="password" class="form-control @error('password') is-invalid @enderror" name="password" required autocomplete="current-password">

                @error('password')
                  <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    <strong>{{ $message }}</strong>
                  </span>
                @enderror
              </div>
            </div>

            <div class="row mb-0">
              <div class="col-md-8 offset-md-4">
                <button type="submit" class="btn btn-primary">
                  {{ __('Login') }}
                </button>
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
@endsection