site ecommerce ب laravel 7 الجزء الثامن

فهاد الجزء الثامن من site ecommerce ب laravel غادي نكملوا الجزء الخاص بالأدمن غادي نزيدو ل factory و seeder باش نزيدو admin منبعد غادي نزيدو تعديلات باش فاش يسجل الأدمن الدخول يتوجه ل admin dashboard ومنبعد غادي نزيدو les routes باش داكشي لي زدنا يخدم.

نظرة سريعة بالفيديو


1- توجيه الأدمن ل admin dashboard


غادي تمشي ل dossier Http/Middleware فالملف RedirectIfAuthenticated.php غادي نزيدو تعديلات باش الأدمن فاش يدخل يمشي ل admin dashoboard والمستخدم العادي للصفحة الرئيسية.

الكود ديال الملف بعد التعديل :

                  
                    <?php

namespace App\Http\Middleware;

use App\Providers\RouteServiceProvider;
use Closure;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class RedirectIfAuthenticated
{
  /**
   * Handle an incoming request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Closure $next
   * @param string|null $guard
   * @return mixed
   */
  public function handle($request, Closure $next, $guard = null)
  {
    if (Auth::guard($guard)->check()) {
      return redirect("/");
    }

    if ($guard == "admin" && Auth::guard($guard)->check()) {
      return redirect("/admin");
    }
    return $next($request);
  }
}
                  
                

2- إضافة ل AdminFactory


يلا لاحظتي زدنا غير الفورم ديال login الخاصة بالأدمن الفورم باش يتسجل مزدناش إدن باش الأدمن يتزاد غادي نخدموا بل factory غادي تزيد factory بهاد ل commande :

php artisan make:factory AdminFactory

ف database/factories غادي تلقى ل fichier AdminFactory تزاد فيه غادي يكون المعلومات ديال الأدمن.

الكود ديال الملف هو :

                  
                    <?php

/** @var \Illuminate\Database\Eloquent\Factory $factory */

use App\Admin;
use Illuminate\Support\Str;
use Faker\Generator as Faker;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

$factory->define(Admin::class, function (Faker $faker) {
  return [
    //
    'name' => "samadi samir",
    'email' => "samadi@gmail.com",
    'email_verified_at' => now(),
    'password' => Hash::make("admin"), // password
    'remember_token' => Str::random(10),
  ];
});
                  
                

3- إضافة ل AdminTableSeeder


منبعد غادي تزيد AdminTableSeeder لي غادي يمكن باش ن exécuter ل factory لي زدنا.

غادي تدير هاد ل commande :

php artisan make:seeder AdminTableSeeder

ف database/seeds غادي تلقى ل fichier AdminTableSeeder تزاد فيه غادي يكون الكود لي غادي ي exécuter ل factory لي زدنا.

الكود ديال الملف هو :

                   
                    <?php

use App\Admin;
use Illuminate\Database\Seeder;

class AdminTableSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    //
    factory(Admin::class, 1)->create();
  }
}
                   
                  

4- إضافة ل admin ف table admins


باش نزيد admin ف table admins خصني ن exécuter AdminTableSeeder غادي تمشي ل fichier DatabaseSeeder وغادي تزيد فيه هاد التعديلات لي لتحت و منبعد دير هاد ال commande :

php artisan db:seed


                    
                      <?php

use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Seed the application's database.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    $this->call(AdminTableSeeder::class);
  }
}
                    
                  

5- إضافة les routes


باش كلشي لي زدنا يخدم خصنا نزيدو les routes غادي تمشي ل fichier web.php وتزيد هاد الكود :

                    
                      //admin routes
Route::get('/admin', 'AdminController@index')->name('admin.index');
Route::get('/admin/login', 'AdminController@showAdminLoginForm')->name('admin.login');
Route::post('/admin/login', 'AdminController@adminLogin')->name('admin.login');
Route::get('/admin/logout', 'AdminController@adminLogout')->name('admin.logout');
Route::get('/admin/products', 'AdminController@getProducts')->name('admin.products');
Route::get('/admin/orders', 'AdminController@getOrders')->name('admin.orders');
//orders routes
Route::resource('orders', 'OrderController');
                    
                  

كلمات مفاتيح :