Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الثاني

منذ 10 أشهر imadbelasri Laravel
LA

فهاد الجزء الثاني من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدو Login & Logout ب Laravel Fortify أول حاجة غادي ن installer ل package من بعد غادي نزيدوا les fonctionnalités. 


نظرة سريعة بالفيديو


1- إضافة Laravel Fortify ل Projet ديالنا

أول حاجة كيف قلنا غادي نزيدو ل package لي هو Laravel Fortify غادي تدير هاد ل commande :

composer require laravel/fortify

من بعد هادي :

php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Fortify\FortifyServiceProvider"

وأخيرا هادي :

php artisan migrate

من بعد غادي تمشي ل dossier config وتدير تعديل على fortify.php فل features غادي ت activer emailVerification فقط حيد // حيت فاش غادي يتسجل المستخدم ضروري ما ي vérifier ل email ديالو. 

الكود ديال داك الجزء هو هذا :
 

                          
                            //
'features' => [
    Features::registration(),
    Features::resetPasswords(),
    Features::emailVerification(),
    Features::updateProfileInformation(),
    Features::updatePasswords(),
    Features::twoFactorAuthentication([
      'confirmPassword' => true,
    ]),
  ],
                          
                        

2- إضافة ل Functions ف FortifyServiceProvider

منبعد غادي تمشي ل dossier app/providers فيه ل fichier FortifyServiceProvider غادي نزيدو ل functions لي غادي نحتاجوا :

 • loginView
 • registerView
 •  verifyEmailView
 •  requestPasswordResetLinkView
 •  resetPasswordView

ولي كندير بهم التسجيل , تسجيل الدخول , تاكيد البريد الإلكتروني , طلب تعديل كلمة المرور , وأخير تعديل كلمة المرور.

الكود ديال الملف بعد التعديل هو :

                            
                              //
<?php

namespace App\Providers;

use App\Actions\Fortify\CreateNewUser;
use App\Actions\Fortify\ResetUserPassword;
use App\Actions\Fortify\UpdateUserPassword;
use App\Actions\Fortify\UpdateUserProfileInformation;
use Illuminate\Cache\RateLimiting\Limit;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\RateLimiter;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Laravel\Fortify\Fortify;

class FortifyServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Register any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function register()
  {
    //
  }

  /**
   * Bootstrap any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    Fortify::createUsersUsing(CreateNewUser::class);
    Fortify::updateUserProfileInformationUsing(UpdateUserProfileInformation::class);
    Fortify::updateUserPasswordsUsing(UpdateUserPassword::class);
    Fortify::resetUserPasswordsUsing(ResetUserPassword::class);

    RateLimiter::for('login', function (Request $request) {
      return Limit::perMinute(5)->by($request->email . $request->ip());
    });

    RateLimiter::for('two-factor', function (Request $request) {
      return Limit::perMinute(5)->by($request->session()->get('login.id'));
    });

    Fortify::loginView(function () {
      return view('auth.login');
    });

    Fortify::registerView(function () {
      return view('auth.register');
    });

    Fortify::verifyEmailView(function () {
      return view('auth.verify');
    });

    Fortify::requestPasswordResetLinkView(function () {
      return view('auth.reset-password-link');
    });

    Fortify::resetPasswordView(function () {
      return view('auth.reset-password');
    });
  }
}
                            
                          

3- إضافة Register Form

ف dossier views غادي تزيد dossier auth فيه زيد fichier register.php هذا هو ل fichier لي قلنا ل fortify باش يخدم به ل Register.

الكود ديال الملف هو :

                            
                              //
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
  <div class="row justify-content-center my-5">
    <div class="col-md-8">
      <div class="card">
        <div class="card-header">{{ __('Register') }}</div>

        <div class="card-body">
          <form method="POST" action="{{ route('register') }}">
            @csrf

            <div class="form-group row mb-3">
              <label for="name" class="col-md-4 col-form-label text-md-right">{{ __('Name') }}</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="name" type="text" class="form-control @error('name') is-invalid @enderror" name="name" value="{{ old('name') }}" required autocomplete="name" autofocus>

                @error('name')
                  <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    <strong>{{ $message }}</strong>
                  </span>
                @enderror
              </div>
            </div>

            <div class="form-group row mb-3">
              <label for="email" class="col-md-4 col-form-label text-md-right">{{ __('E-Mail Address') }}</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="email" type="email" class="form-control @error('email') is-invalid @enderror" name="email" value="{{ old('email') }}" required autocomplete="email">

                @error('email')
                  <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    <strong>{{ $message }}</strong>
                  </span>
                @enderror
              </div>
            </div>

            <div class="form-group row mb-3">
              <label for="password" class="col-md-4 col-form-label text-md-right">{{ __('Password') }}</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="password" type="password" class="form-control @error('password') is-invalid @enderror" name="password" required autocomplete="new-password">

                @error('password')
                  <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    <strong>{{ $message }}</strong>
                  </span>
                @enderror
              </div>
            </div>

            <div class="form-group row mb-3">
              <label for="password-confirm" class="col-md-4 col-form-label text-md-right">{{ __('Confirm Password') }}</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="password-confirm" type="password" class="form-control" name="password_confirmation" required autocomplete="new-password">
              </div>
            </div>

            <div class="form-group row mb-0">
              <div class="col-md-6 offset-md-4">
                <button type="submit" class="btn btn-primary">
                  {{ __('Register') }}
                </button>
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
@endsection
                            
                          

4- إضافة Login Form

فنفس dossier auth غادي تزيد fichier login.php هذا هو ل fichier لي قلنا ل fortify باش يخدم به ل Login.

الكود ديال الملف هو :

                            
                              //
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
  <div class="row justify-content-center my-5">
    <div class="col-md-8">
      <div class="card">
        <div class="card-header">{{ __('Login') }}</div>

        <div class="card-body">
          <form method="POST" action="{{ route('login') }}">
            @csrf

            <div class="form-group row mb-3">
              <label for="email" class="col-md-4 col-form-label text-md-right">{{ __('E-Mail Address') }}</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="email" type="email" class="form-control @error('email') is-invalid @enderror" name="email" value="{{ old('email') }}" required autocomplete="email" autofocus>

                @error('email')
                  <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    <strong>{{ $message }}</strong>
                  </span>
                @enderror
              </div>
            </div>

            <div class="form-group row mb-3">
              <label for="password" class="col-md-4 col-form-label text-md-right">{{ __('Password') }}</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="password" type="password" class="form-control @error('password') is-invalid @enderror" name="password" required autocomplete="current-password">

                @error('password')
                  <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    <strong>{{ $message }}</strong>
                  </span>
                @enderror
              </div>
            </div>

            <div class="form-group row mb-3">
              <div class="col-md-6 offset-md-4">
                <div class="form-check">
                  <input class="form-check-input" type="checkbox" name="remember" id="remember" {{ old('remember') ? 'checked' : '' }}>

                  <label class="form-check-label" for="remember">
                    {{ __('Remember Me') }}
                  </label>
                </div>
              </div>
            </div>

            <div class="form-group row mb-0">
              <div class="col-md-8 offset-md-4">
                <button type="submit" class="btn btn-primary">
                  {{ __('Login') }}
                </button>

                @if (Route::has('password.request'))
                  <a class="btn btn-link" href="{{ route('password.request') }}">
                    {{ __('Forgot Your Password?') }}
                  </a>
                @endif
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
@endsection
                            
                          

5- إضافة ملف تأكيد البريد الإلكتروني

فنفس dossier auth غادي تزيد fichier verify.php هذا هو ل fichier لي قلنا ل fortify باش يخدم به ل email verification.

الكود ديال الملف هو :

                            
                              //
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
  <div class="row justify-content-center my-5">
    <div class="col-md-8">
      @if (session('status'))
        <div class="alert alert-success" role="alert">
          {{ session('status') }}
        </div>
      @endif
      <div class="card">
        <div class="card-header">{{ __('Verify Your Email Address') }}</div>

        <div class="card-body">
          @if (session('resent'))
            <div class="alert alert-success" role="alert">
              {{ __('A fresh verification link has been sent to your email address.') }}
            </div>
          @endif

          {{ __('Before proceeding, please check your email for a verification link.') }}
          {{ __('If you did not receive the email') }},
          <form class="d-inline" method="POST" action="{{ route('verification.send') }}">
            @csrf
            <button type="submit" class="btn btn-link p-0 m-0 align-baseline">{{ __('click here to request another') }}</button>.
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
@endsection
                            
                          

دروس ذات صلة

LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الأول

فهاد ل projet الجديد غادي نقادو Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija المستخدم كيز...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الثالت

فهاد الجزء الثالت من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نكملوا الجزء الخاص...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الرابع

فهاد الجزء الجديد من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدوا الصفحة الرئ...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الخامس

فهاد الجزء الخامس من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدوا ل models دي...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء السادس

فهاد الجزء السادس من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدو ل collective...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء السابع

فهاد الجزء السابع من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدو ل questions...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الثامن

فهاد الجزء الثامن من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدوا Vuejs ل pro...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء التاسع

فهاد الجزء التاسع والأخير من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نشارجيو ل...