Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الثامن

منذ 10 أشهر imadbelasri Laravel
LA

فهاد الجزء الثامن من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدوا Vuejs ل projet ديالنا منبعد غادي نزيدوا ل Components ديال التصويت وديال إضافة التعليقات.


نظرة سريعة بالفيديو


1- إضافة Laravel Controller Comment

من بعد زيد Laravel Controller سميه CommentController لي فيه  les fonctions ديال الإضافة لي زدتها والباقي خاوي ممكن تزيدوهم يلا بغيتي تطور ل projet مثلا تزيد أدمن وتكون عندو صلاحية حذف التعليقات وأيضا المستخدم تزيدلو إمكانية تعديل التعليق.

الكود ديال ل controller هو :

                          
                            //
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Comment;
use App\Models\Question;
use Illuminate\Http\Request;

class CommentController extends Controller
{
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    //
  }

  /**
   * Show the form for creating a new resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function create()
  {
    //
  }

  /**
   * Store a newly created resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function store(Request $request)
  {
    //
    $comment = Comment::create([
      'body' => $request->body,
      'user_id' => $request->user_id,
      'question_id' => $request->question_id
    ]);
    $question = Question::find($request->question_id);
    $question->comments()->save($comment);
    return response()->json([
      'success' => true
    ]);
  }

  /**
   * Display the specified resource.
   *
   * @param \App\Models\Comment $comment
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function show(Comment $comment)
  {
    //
  }

  /**
   * Show the form for editing the specified resource.
   *
   * @param \App\Models\Comment $comment
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function edit(Comment $comment)
  {
    //
  }

  /**
   * Update the specified resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \App\Models\Comment $comment
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function update(Request $request, Comment $comment)
  {
    //
  }

  /**
   * Remove the specified resource from storage.
   *
   * @param \App\Models\Comment $comment
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function destroy(Comment $comment)
  {
    //
  }
}
                          
                        

2- إضافة Vuejs ل Projet

منبعد غادي نزيدوا Vuejs ل Projet ديالنا غادي نخدموا ب Laravel ui أول حاجة نفذ هاد ل commande :

composer require laravel/ui

منبعد هادي :

php artisan ui vue

منبعد هادي :

npm install

منبعد هادي :

npm run dev 

وصافي دبا Vuejs تزادت منبعد ف dossier resources/js زيد dossier components فيه زيد fichier سميه CommentComponent.vue لي فيه غادي تكون فورم ديال إضافة تعليق على كل سؤال.

هاد ل component راه سبق وزدناه فل fichier show.blade.php.

الكود ديال ل component هو :

                            
                              //
<template>
  <div class="row my-3">
    <div class="col-md-12">
      <div class="card">
        <div class="card-header">
          comments
        </div>
        <div class="card-body">
          <div v-if="user_id && verified_user">
            <div class="form-group mb-3">
              <textarea v-model="body" class="form-control"
              cols="30" rows="2"
              placeholder="Type here...."></textarea>
            </div>
            <div class="form-group mb-3">
              <button class="btn btn-sm btn-dark"
                v-show="body.length"
                @click="addComment">
                submit
              </button>
            </div>
          </div>
          <div v-else>
            <a :href="to" class="btn btn-link">
              Login to comment / Verify your account
            </a>
          </div>
          <ul class="list-group" v-if="comments.length">
            <li class="list-group-item d-flex flex-column"
              v-for="(comment,index) in comments" :key="index">
              <span><b>{{comment.user.name}}:</b> <i>{{comment.body}}</i></span>
              <span>{{comment.created_at}}</span>
            </li>
          </ul>
          <div class="alert alert-dark" v-else>
            No comments yet !
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  props:['question_id','user_id','verified_user'],
  data() {
    return {
      body: '',
      comments: [],
      to: !this.user_id && !this.verified_user ? '/login' : '/email/verify'
    }
  },
  mounted(){
    this.getComments();
  },
  methods : {
    addComment(){
      const comment = {
              body: this.body,
              question_id: this.question_id,
              user_id: this.user_id
            };
      axios.post('/api/comments/add',comment)
        .then(res => {
          if(res.data.success){
            this.body = '';
            this.getComments();
          }
        }).catch(err => console.log(err));
    },
    getComments(){
      axios.get(`/api/question/${this.question_id}/comments`)
        .then(res => {
          this.comments = res.data;
        }).catch(err => console.log(err));
    }
  }
}
</script>
                            
                          

3- إضافة ل Component VoteComponent

دائما ف dossier components زيد fichier سميه VoteComponent.vue لي فيه غادي يكون الكود لي كيمكن من التصويت على كل سؤال.

هاد ل component راه سبق وزدناه فل fichier show.blade.php.

الكود ديال ل component هو :

                            
                              //
<template>
  <div class="col-md-2">
    <div class="card">
      <div class="card-header text-center">
        <i class="fas fa-chevron-up fw-bold"
        style="cursor:pointer" @click="voteUp"></i>
      </div>
      <div class="card-body text-center">
        <span class="fw-bold">
          {{ questionVotes }}
        </span>
      </div>
      <div class="card-footer text-center">
        <i class="fas fa-chevron-down fw-bold"
        style="cursor:pointer" @click="voteDown"></i>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    props:['votes','id'],
    data() {
      return {
        questionVotes : 0
      }
    },
    mounted() {
      this.questionVotes = this.votes;
    },
    methods : {
      voteUp(){
        axios.get(`/api/questions/${this.id}/voteup`)
          .then(res => {
            this.questionVotes++;
          }).catch(err => console.log(err));
      },
      voteDown(){
        axios.get(`/api/questions/${this.id}/votedown`)
          .then(res => {
            this.questionVotes--;
          }).catch(err => console.log(err));
      }
    }
  }
</script>
                            
                          

دروس ذات صلة

LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الأول

فهاد ل projet الجديد غادي نقادو Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija المستخدم كيز...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الثاني

فهاد الجزء الثاني من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدو Login & Logo...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الثالت

فهاد الجزء الثالت من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نكملوا الجزء الخاص...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الرابع

فهاد الجزء الجديد من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدوا الصفحة الرئ...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الخامس

فهاد الجزء الخامس من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدوا ل models دي...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء السادس

فهاد الجزء السادس من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدو ل collective...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء السابع

فهاد الجزء السابع من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدو ل questions...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء التاسع

فهاد الجزء التاسع والأخير من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نشارجيو ل...