Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الأول

منذ 10 أشهر imadbelasri Laravel
LA

فهاد ل projet الجديد غادي نقادو Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija المستخدم كيزيد أسئلة من بعد ممكن للمستخدمين يجاوبوه مع إمكانية التصويت على السؤال المطروح. 


نظرة سريعة بالفيديو


1- إضافة قاعدة البيانات

غادي تزيد base de données سميها لي بغيتي فيها غادي تكون عندنا:

 • table categories
 • table collectives
 • table questions
 • table comments

لتحت غادي تلقى Laravel Migrations باش تزيد les tables فل base de données :

                          
                            //
//categories
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateCategoriesTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
      $table->id();
      $table->string('name');
      $table->string('slug');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('categories');
  }
}

//collectives
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateCollectivesTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('collectives', function (Blueprint $table) {
      $table->id();
      $table->foreignId('user_id')->constrainted();
      $table->foreignId('category_id')->constrained();
      $table->string('title');
      $table->string('slug');
      $table->text('description');
      $table->softDeletes();
      $table->integer('members')->default(0);
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('collectives');
  }
}

//questions
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateQuestionsTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('questions', function (Blueprint $table) {
      $table->id();
      $table->foreignId('user_id')->constrainted();
      $table->foreignId('category_id')->constrained();
      $table->unsignedBigInteger('collective_id')->nullable();
      $table->string('title');
      $table->string('slug');
      $table->text('body');
      $table->softDeletes();
      $table->integer('votes')->default(0);
      $table->foreign('collective_id')->references('id')
        ->on('collectives')->onDelete('cascade');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('questions');
  }
}

//comments
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateCommentsTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('comments', function (Blueprint $table) {
      $table->id();
      $table->foreignId('user_id')->constrainted();
      $table->foreignId('question_id')->constrained();
      $table->text('body');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('comments');
  }
}
                          
                        

2- الإتصال بقاعدة البيانات

من بعد فل fichier .env غادي نديروا la connexion مع ل base de données انا سميتها mini_stack_channel نتا دير الإسم لي اختاريتي.

الكود ديال الملف بعد التعديل:

                            
                              //
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=mini_stack_channel
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
                            
                          

3- إضافة معلومات عشوائية ف table catégories

من بعد غادي نزيدو معلومات عشوائية ف table catégories بإستعمال Laravel Seeder.

أول حاجة زيد seeder سميها CategorySeeder بال commande :

php artisan make:seeder CategorySeeder 

الكود لي غادي تزيد فيها هو :

                            
                              //
<?php

namespace Database\Seeders;

use App\Models\Category;
use Illuminate\Support\Str;
use Illuminate\Database\Seeder;

class CategorySeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    //
    Category::create(
      [
        'name' => 'Web Design',
        'slug' => Str::slug('Web Design')
      ]
    );
    Category::create(
      [
        'name' => 'Web Dev',
        'slug' => Str::slug('Web Dev')
      ]
    );
    Category::create(
      [
        'name' => 'Programming',
        'slug' => Str::slug('programming')
      ]
    );
    Category::create(
      [
        'name' => 'Mobile Apps',
        'slug' => Str::slug('Mobile Apps')
      ],
    );
    Category::create(
      [
        'name' => 'Frontend Dev',
        'slug' => Str::slug('Frontend Dev')
      ],
    );
  }
}
                            
                          

4- إضافة les catégories لقاعدة البيانات

باش نزيد les catégories لي زدنا ف CategorySeeder غادي نمشي ل fichier DatabaseSeeder.php وغادي نزيد عليه هاد التعديلات :

                            
                              //
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Seed the application's database.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    // \App\Models\User::factory(10)->create();
    $this->call(CategorySeeder::class);
  }
}
                            
                          

5- إضافة les catégories لقاعدة البيانات تتمة

أخير حاجة غادي نفدوا هاد ال commande :

                            
                              //
php artisan db:seed
                            
                          

دروس ذات صلة

LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الثاني

فهاد الجزء الثاني من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدو Login & Logo...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الثالت

فهاد الجزء الثالت من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نكملوا الجزء الخاص...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الرابع

فهاد الجزء الجديد من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدوا الصفحة الرئ...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الخامس

فهاد الجزء الخامس من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدوا ل models دي...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء السادس

فهاد الجزء السادس من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدو ل collective...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء السابع

فهاد الجزء السابع من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدو ل questions...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء الثامن

فهاد الجزء الثامن من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نزيدوا Vuejs ل pro...


LA

Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija الجزء التاسع

فهاد الجزء التاسع والأخير من Mini Stack Overflow ب Laravel 8 Darija & Vuejs 2 Darija غادي نشارجيو ل...