Mern Social Network الجزء الاول

فهاد ال projet غادي نشوفوا كيفاش نقادو social network ب react js express nodejs & mongodb هاد ل projet لي غادي يكون عبارة على mini twitter فيه المستخدم ممكن يتبع أو يلغي متابعة مستخدم آخر يزيد تغريدات تعليقات يزيد إعجاب أو يلغي إعجاب هاد ل projet ماشي للمبتدئين ف react js و nodejs كنتي مبتدأ شوف الدورات الخاصة بالمبتدئين.

نظرة سريعة بالفيديو


1- إضافة projet جديد


أول حاجة زيد dossier جديد سميه لي بغيتي وداخلو زيد dossier آخر سميه backend هنا غادي يكون ل backend لي هو الجزء الخاص ب nodejs.

داخل dossier backend غادي تدير ل commande :

npm init 

ودخل المعلومات الخاصة بك مبغيتيش ممكن تخدم بديالي فقط زيد fichier سميه package.json وزيد فيه هاد الكود :

                  
                    {
 "name": "backend",
 "version": "1.0.0",
 "description": "react social network",
 "main": "server.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "belasri imad",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "bcryptjs": "^2.4.3",
  "body-parser": "^1.19.0",
  "cookie-parser": "^1.4.5",
  "cors": "^2.8.5",
  "dotenv": "^8.2.0",
  "express": "^4.17.1",
  "express-jwt": "^6.0.0",
  "formidable": "^1.2.2",
  "jsonwebtoken": "^8.5.1",
  "lodash": "^4.17.20",
  "mongoose": "^5.10.0",
  "nodemon": "^2.0.4"
 }
}
                  
                

2- إضافة قاعدة البيانات


قبل ما نزيدو قاعدة البيانات حيث زدنا قبل ل fichier package.json وفيه يلا شفتي لتحت كاين les packages لي غادي نحتاجو فل backend غادي تدير هاد ل commande : 

npm install 

منبعد ما يتزادو غادي نزيدو fichier جديد سميه env. هنا غادي يكون عندنا ل port لي غادي يتفتح فيه السيرفر ورابط قاعدة البيانات لي غادي تشوف هاد الفيديو باش تزيدها و JWT_SECRET لي ممكن تكتب فيها أي حاجة بغيتي غادي نحتاجوها من بعد.

الكود لي غادي تزيد هو :

                  
                    PORT = 8888

DATABASE_URL = "YOUR DATABASE URL | LE LIEN VERS VOTRE BASE DE DONNEES"
JWT_SECRET = kjndfkjvndkfjvndkfjvnkdjfvnkjdfnvkdjfvngbgbgbgbgb
                  
                

3- إضافة ل User Model


دائما ف dossier backend زيد dossier جديد سميه models فيه غادي نزيدو fichier user.js هنا غادي يكونوا عندي المعلومات الخاصة بالمستخدم مع des fonctions لي غادي يمكنوا باش ن crypter ل mot de passe وأيضا نقارنوا les mot de passes فاش نبغيو نتكونيكطاو.

الكود لي غادي تزيد هو :

                   
                    const mongoose = require("mongoose");
const bcrypt = require("bcryptjs");
const { ObjectId } = mongoose.Schema;

const UserSchema = new mongoose.Schema(
 {
  name: {
   type: String,
   trim: true,
   required: true,
  },
  about: {
   type: String,
   trim: true,
  },
  image: {
   data: Buffer,
   contentType: String,
  },
  email: {
   type: String,
   trim: true,
   unique: true,
   required: true,
  },
  salt: String,
  hashed_password: {
   type: String,
   required: true,
  },
  following: [{ type: ObjectId, ref: "User" }],
  followers: [{ type: ObjectId, ref: "User" }],
 },
 {
  timestamps: true,
 }
);

UserSchema.virtual("password")
 .get(function () {
  return this._password;
 })
 .set(function (password) {
  this._password = password;
  let salt = (this.salt = bcrypt.genSaltSync(10));
  this.hashed_password = bcrypt.hashSync(password, salt);
 });

UserSchema.methods.comparePassword = function (passwordToCheck, cb) {
 bcrypt.compare(passwordToCheck, this.hashed_password, function (
  err,
  isMatch
 ) {
  if (err) cb(err);
  cb(null, isMatch);
 });
};

module.exports = mongoose.model("User", UserSchema);
                   
                  

4- إضافة ل Post Model


دائما ف dossier models زيد fichier post.js هنا غادي يكونوا عندي المعلومات الخاصة بالتغريدة أو tweet ممكن تبدل الإسم ل tweet يلا بغيتي.

الكود لي غادي تزيد هو :

                    
                      const mongoose = require("mongoose");
const { ObjectId } = mongoose.Schema;

const PostSchema = new mongoose.Schema(
 {
  text: {
   type: String,
   trim: true,
   required: true,
  },
  postedBy: {
   type: ObjectId,
   ref: "User",
  },
  likes: [{ type: ObjectId, ref: "User" }],
  comments: [
   {
    text: String,
    created: { type: Date, default: Date.now },
    postedBy: {
     type: ObjectId,
     ref: "User",
    },
   },
  ],
 },
 {
  timestamps: true,
 }
);

module.exports = mongoose.model("Post", PostSchema);
                    
                  

كلمات مفاتيح :