Application de gestion des employés ب Laravel 8 Darija الجزء الأول

imadbelasri Laravel
LA

فهاد ل projet الجديد غادي نقادو application de gestion des employés ب Laravel 8 Darija المستخدم كيزيد des employés كيدير التعديل والحذف, أيضا ممكن ي générer des pdf & شهادة العمل و طلب العطلة.

هنا غادي نخدموا بل Adminlte باش نزيدو ل backend و Laravel Fortify باش نديرو Login & Logout.

 


نظرة سريعة بالفيديو


1- إضافة قاعدة البيانات

غادي تزيد base de données سميها لي بغيتي فيها غادي تكون عندنا table employés بالإضافة ل users و les tables لي كيجيو مع Laravel.

الكود ديال table employés هو :

                          
                            <?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateEmployesTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('employes', function (Blueprint $table) {
      $table->id();
      $table->string('registration_number');
      $table->string('fullname');
      $table->string('depart');
      $table->date('hire_date');
      $table->integer('phone');
      $table->string('address');
      $table->string('city');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('employes');
  }
}
                          
                        

2- إضافة معلومات عشوائية ف table employés

من بعد غادي نزيدو معلومات عشوائية ف table ديالنا بإستعمال ل factory.

أول حاجة زيد factory سميها EmployeFactory بال commande :

php artisan make:factory EmployeFactory 

الكود لي غادي تزيد فيها هو :

                            
                              <?php

namespace Database\Factories;

use App\Models\Employe;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;

class EmployeFactory extends Factory
{
  /**
   * The name of the factory's corresponding model.
   *
   * @var string
   */
  protected $model = Employe::class;

  /**
   * Define the model's default state.
   *
   * @return array
   */
  public function definition()
  {
    return [
      //
      'registration_number' => $this->faker->randomNumber(9, true),
      'fullname' => $this->faker->name(),
      'depart' => $this->faker->word(),
      'hire_date' => $this->faker->date(),
      'phone' => $this->faker->randomNumber(9, true),
      'address' => $this->faker->address(),
      'city' => $this->faker->state(),
    ];
  }
}
                            
                          

3- إضافة ل admin

منبعد غادي نزيدو ل admin حتى هو ب Laravel Factory غير هنا غادي نخدموا بل UserFactory لي عندنا فقط غادي نديرو عليها تعديل.

الكود لي غادي تزيد فيها هو هذا :

                            
                              <?php

namespace Database\Factories;

use App\Models\User;
use Illuminate\Support\Str;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;

class UserFactory extends Factory
{
  /**
   * The name of the factory's corresponding model.
   *
   * @var string
   */
  protected $model = User::class;

  /**
   * Define the model's default state.
   *
   * @return array
   */
  public function definition()
  {
    return [
      'name' => 'admin',
      'email' => 'admin@email.com',
      'email_verified_at' => now(),
      'password' => Hash::make('admin'), // password
      'remember_token' => Str::random(10),
    ];
  }

  /**
   * Indicate that the model's email address should be unverified.
   *
   * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory
   */
  public function unverified()
  {
    return $this->state(function (array $attributes) {
      return [
        'email_verified_at' => null,
      ];
    });
  }
}
                            
                          

4- إضافة ل admin ول les employés لقاعدة البيانات

باش نزيد ل admin و les employés لي زدنا فل factories غادي نخدموا ب Laravel Seeder.

غادي نمشي ل fichier DatabaseSeeder.php وغادي نزيد عليه هاد التعديلات :

                            
                              <?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Seed the application's database.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    \App\Models\User::factory(1)->create();
    \App\Models\Employe::factory(10)->create();
  }
}
                            
                          

5- إضافة ل admin ول les employés لقاعدة البيانات تتمة

باش نزيدوا ل admin و les employés فقاعدة البيانات غادي نفدوا هاد ال commande :

                            
                              //
php artisan db:seed
                            
                          

دروس ذات صلة

PH

Application de gestion des employés ب php و mysql الجزء الأول

فهاد الدرس الجديد من سلسلة php غادي نشوفو كيفاش نقادو une application de gestion des employés بإستعم...


PH

Application de gestion des employés ب php و mysql الجزء الثاني

فهادالجزء الثاني من Application de gestion des employés ب php و mysql غادي نكملو الملفات لي غاد...


PH

Application de gestion des employés ب php و mysql الجزء الثالت

فهاد الجزء الثالت من Application de gestion des employés ب php و mysql غادي نكملو الملفات لي بقاونا...


LA

Application de gestion des employés ب Laravel 8 Darija الجزء الثاني

فهاد الجزء الثاني من Application de gestion des employés ب Laravel 8 Darija غادي نزيدو Login & Logou...


LA

Application de gestion des employés ب Laravel 8 Darija الجزء الثالت

فهاد الجزء الثالت من Application de gestion des employés ب Laravel 8 Darija غادي نزيدو Adminlte ل La...


LA

Application de gestion des employés ب Laravel 8 Darija الجزء الرابع

فهاد الجزء الرابع من Application de gestion des employés ب Laravel 8 Darija غادي نزيدو Laravel Model...


LA

Application de gestion des employés ب Laravel 8 Darija الجزء الخامس والأخير

فهاد الجزء الخامس والأخير من Application de gestion des employés ب Laravel 8 Darija غادي نزيدو الصفح...